معرفی دکتر یوسف وجودی

معرفی دکتر یوسف وجودی

دکتر یوسف وجودی متولد 1319فارغ التحصیل ازدانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره سربازی رابصورت سپاهی بهداشت در بندر عباس وگروه های وابسته گذرانده و سپس مدتی مسئول طب پیشگیری سازمان تا مین اجتماعی تبریز بوده واز سال1353به دوره تخصصی زنان مامائی وارد شده و سال 1357 فارغ التحصیل شده و بمدت 4 سال مسئو ل زایشگاه هلال احمر مراغه بوده و سپس به تبریز امده و در بیمارستانهای خیریه وطالقانی و اذر انجام وظیفه نموده و اکنون در مطب شخصی خود واقع در خیابان 17شهریور جدیدو بیمارستان خصوصی شمس مشغول خدمت به هموطنان عزیز میباشد